Veilig op weg? Laat je banden
vanaf 6 jaar jaarlijks controleren.

Leeftijd van een band

De technische staat van banden gaat achteruit naarmate ze ouder worden. De kans op verouderingsscheurtjes wordt bijvoorbeeld groter. Banden met schade door veroudering zijn onveilig, ook al heeft de band nog meer dan voldoende profiel. Het beoordelen van een band op veroudering is specialistenwerk. Laat je banden van 6 jaar of ouder daarom jaarlijks controleren door je VACO-bandenspecialist.

Aandachtspunten: ‘Tempo 100’ en polisvoorwaarden

Voor aanhangers zoals caravans met een Duitse ‘Tempo 100’ ontheffing (toegestane snelheid voor de combinatie op de Autobahn 100 km/h) geldt de eis dat de banden van de aanhanger maximaal 6 jaar oud mogen zijn. In de polisvoorwaarden van sommige caravanverzekeringen staat dat de banden van de caravan vervangen moeten worden als ze 6 jaar oud zijn.

Hoe oud zijn mijn banden?

Kijk op de zijkant van je banden. Meestal staan daar de letters ‘DOT’. Achter die code staat in de meeste gevallen een viercijferige code (zie foto) die vertelt wanneer een band is geproduceerd. De eerste twee cijfers vermelden de productieweek, de laatste twee cijfers het productiejaar. De code 3918 betekent bijvoorbeeld dat de band in week 39 van 2018 is gefabriceerd.

Banden van caravans

De meeste caravans en andere aanhangers worden relatief weinig gebruikt. Het gevolg: deze banden worden vaker vervangen vanwege schade door veroudering dan vanwege te weinig profiel. Lees meer over de banden voor recreatievoertuigen.

BandVeilig