Disclaimer

Noch Vereniging VACO noch gelieerden dragen enige verantwoordelijkheid voor de inhoud van hun informatie op hun internetsite dan wel op basis hiervan. Aan de redactionele samenstelling en inhoud wordt de uiterste zorg besteed. Desalniettemin aanvaarden Vereniging VACO en gelieerden geen aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. Alle op deze website voorkomende afbeeldingen/merknamen van Vereniging VACO en gelieerden zijn auteursrechtelijk en merkrechtelijk beschermd en mogen niet zonder toestemming van de vereniging worden gebruikt, op welke wijze dan ook.

Actievoorwaarden online prijsvraag Bandenwisselweken 2021/2022

 • De actie loopt tot zaterdag 15 januari 2022.
 • De winnaar wordt bepaald door middel van loting.
 • De winnaar ontvangt per e-mail bericht van het winnen van de prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 •  Medewerkers en (medewerkers van) leden van VACO zijn uitgesloten van deelname.
 • VACO behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden een deelnemer uit te sluiten van deelname. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer niet is voldaan aan de bij de prijsvraag gestelde spelvoorwaarden.
 • Hoewel VACO bij het samenstellen van deze quiz uiterste zorgvuldigheid heeft betracht, kan zij op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor schade ten gevolge van onvolledigheden of onjuistheden hiervan.
 • Niets van deze quiz mag op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, zonder schriftelijke toestemming van VACO.
 • De prijs is uniek en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld. Ook niet gedeeltelijk.
 • De uitkering van de prijs gebeurt door de betreffende sponsoren. VACO is niet aansprakelijk.
 • De gewonnen set banden wordt door een VACO-erkend bandenservicebedrijf gemonteerd, en vertegenwoordigen een factuurwaarde van maximaal € 750,-.
 • Iedere prijswinnaar verklaart zich door deelname akkoord dat hij/zij bereid is mee te werken aan promotionele activiteiten in verband met de actie, waaronder de uitreiking van de prijs. Eventuele foto's kunnen door de aanbieder worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden.
BandVeilig