Disclaimer

Noch Vereniging VACO noch gelieerden dragen enige verantwoordelijkheid voor de inhoud van hun informatie op hun internetsite dan wel op basis hiervan. Aan de redactionele samenstelling en inhoud wordt de uiterste zorg besteed. Desalniettemin aanvaarden Vereniging VACO en gelieerden geen aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. Alle op deze website voorkomende afbeeldingen/merknamen van Vereniging VACO en gelieerden zijn auteursrechtelijk en merkrechtelijk beschermd en mogen niet zonder toestemming van de vereniging worden gebruikt, op welke wijze dan ook.

BandVeilig