Privacy policy en algemene spelvoorwaarden bandenquiz

Privacy
VACO respecteert je privacy en zorgt er voor dat de persoonlijke informatie die je met ons deelt vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. We verzamelen informatie over onze bezoekers om onze site te kunnen optimaliseren en gebruiksvriendelijker te maken en om gepersonaliseerde advertenties te kunnen aanbieden.

Algemene voorwaarden onlinequiz Facebook VACO

 • De actie loopt tot 1 december 2017.
 • De winnaar wordt bepaald door middel van loting.
 • De winnaar ontvangt per e-mail bericht van het winnen van de prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Medewerkers en (medewerkers van) leden van VACO zijn uitgesloten van deelname.
 • Deelname is in beginsel alleen mogelijk als de deelnemer op het moment van deelname minimaal 18 jaar oud is. Is een deelnemer aan een actie jonger dan 18 jaar, dan dient deze toestemming van zijn ouder of voogd te hebben om te mogen deelnemen aan de betreffende actie. VACO kan om een schriftelijke bevestiging van deze toestemming vragen. VACO kan te allen tijde om een opgave van de geboortedatum van de deelnemer en/of om een kopie van een geldig identiteitsbewijs verzoeken.
 • VACO behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden een deelnemer uit te sluiten van deelname. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer niet is voldaan aan de bij de prijsvraag gestelde spelvoorwaarden.
 • Hoewel VACO bij het samenstellen van deze quiz uiterste zorgvuldigheid heeft betracht, kan zij op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor schade ten gevolge van onvolledigheden of onjuistheden hiervan.
 • Niets van deze quiz mag op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, zonder schriftelijke toestemming van VACO.
 • De prijs is uniek en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld. Ook niet gedeeltelijk.
 • De uitkering van de prijs gebeurt door de betreffende sponsoren. VACO is niet aansprakelijk.
 • De gewonnen set banden en wielen wordt door een VACO-erkend bandenservicebedrijf gemonteerd.
 • Iedere prijswinnaar verklaart zich door deelname akkoord dat hij/zij bereid is mee te werken aan promotionele activiteiten in verband met de actie, waaronder de uitreiking van de prijs. Eventuele foto's kunnen door de aanbieder worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden.
 • VACO besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de quiz. Desondanks is het mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Eventuele druk-, spel-, zet-of andere fouten in door VACO openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen VACO niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor VACO in het leven roepen.

Persoonsgegevens
In sommige gevallen komt het voor dat VACO je vraagt enkele persoonsgegevens in te vullen, zoals je NAW-gegevens en je e-mailadres. Je gegevens kunnen worden gebruikt om je te informeren over relevante producten en diensten of voor het uitvoeren van een actie. Als je hier bezwaar tegen hebt, kun je dat aan ons doorgeven via info@vaco.nl

Cookies
Wij maken op onze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser worden opgeslagen op je computer bij het bezoeken van een website en die gebruikt worden om bijvoorbeeld je persoonlijke voorkeuren te onthouden.

Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid
Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden je daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd.